Pacjenci mogą skorzystać z badań ultrasonograficznych typu:

 

Informacji udziela Rejestracja, tel. (32) 226 32 52