dr n. med. Anna Drzewiecka

dr n. med. Agnieszka Drzewiecka-Gerber

lek.  Beata Ochała

lek.  Andrzej Pyrlik

lek. Ewa Dyrda

lek. Damian Dziuk

Zapraszamy do naszej pełnoprofilowej poradni kardiologicznej.

W ramach wizyty zapraszamy do skorzystania z badań z zakresu profilaktyki przeciwzawałowej: doppler duplex, badań echokardiograficznych oraz elektrokardiograficznych.

Badanie dopller duplex służy do wczesnego wykrywania schorzeń tętnic i żył, które w razie zaniedbań prowadzić mogą do udaru mózgu, zawału serca czy zatorowości płucnej.

Badanie EKG pozwala na ocenę rytmu oraz częstości pracy serca, umożliwia także wykrycie uszkodzenia mięśnia sercowego u osób które przeszły zawał.

Echokardiografia jest badaniem, które pozwala na ocenę budowy serca i jego pracy. Badanie to jest nieszkodliwe dla pacjenta, dlatego nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonywania.

W Ośrodku Rehabilitacyjno- Leczniczym diagnozujemy również nadciśnienie tętnicze za pomocą badania holtera RR, rejestrujemy zaburzenia rytmu i przewodnictwa oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego, dzięki zastosowaniu wielogodzinnej rejestracji zapisu EKG. Badanie to odbywa się w warunkach normalnej aktywności badanego.

 

Informacji udziela Rejestracja, Poradnia Kardiologiczna, tel. 32 226 45 63